Huisregels

Welkom op ons Pony centrum!

Paardrijden is een fantastische sport, waarbij je vele uren plezier met je paard of pony kunt beleven. Bedenk echter altijd dat een paard een levend dier is met zijn eigen wil, karakter en gedragingen.

Om uw aanwezigheid op ons pony-centrum zo gezellig maar vooral zo veilig mogelijk te laten verlopen, hebben wij een aantal huisregels. Wij verzoeken u vriendelijk om zich hieraan te houden.

Korte omschrijving van onze huisregels:

Toeschouwers dienen zich rustig te gedragen en mogen zich niet met de gang van zaken tijdens de rijlessen bemoeien.

Rennen en schreeuwen is niet toegestaan.

Er mogen geen honden op het erf van ons pony-centrum.

Kauwgom is op het erf en tijdens de rijlessen niet toegestaan.

Roken is op het hele pony-centrum verboden m.u.v. het kantineterras.

Meegebrachte drink- en snoepwaren zijn niet toegestaan.

De weilanden mogen niet zonder toestemming betreden worden.

Alle eigendommen van het pony-centrum behoren zorgvuldig behandeld te worden.

Mobiele telefoons dienen uit te staan, zowel tijdens de lessen als in en om de stallen.

Auto’s, brommers enz. alleen parkeren op het parkeerterrein.

De ingang van het pony-centrum dient te allen tijde vrij gehouden te worden.

Fietsen mogen alleen gestald in de daarvoor bestemde fietsenrekken.

Alle aanwijzingen van personeel en instructiekrachten dienen te worden opgevolgd.

Alle ruiters en amazones zijn verplicht om een goed passende 1384 goedgekeurde veiligheidscap te dragen.

Wij stimuleren het gebruik van een bodyprotector tijdens het beoefenen van de paardensport. Een bodyprotector moet voldoen aan de norm EN13158 en beta 2000 level 3. De protector dient goed passend gedragen te worden. Een bodyprotector is echter niet verplicht tijdens de rijlessen.

Alle rijders dienen zich te houden aan de kledingvoorschriften die gelden op ons pony-centrum.

Wij verwachten van alle rijders dat ze min. 15 minuten voor aanvang van de lessen aanwezig zijn.

Zonder toestemming van de instructie mag niemand de stallen betreden. Er mogen niet meer dan twee personen tegelijk in de stallen aanwezig zijn.

Om onze paarden gezond te houden en onrust in de stallen te voorkomen is het niet toegestaan de paarden suikerklontjes, paardensnoepjes enz. te voeren.

Alleen lessen die correct 24 uur van tevoren afgemeld zijn op het daarvoor bestemde telefoonnummer, mogen worden ingehaald (tel.055 5053757). Lessen die correct zijn afgemeld mogen alleen worden ingehaald in het zelfde kwartaal als de les die niet verreden is. Afgesproken inhaallessen die niet worden verreden komen helaas te vervallen. In een kwartaal wordt 13 keer gereden.

Alle leerlingen worden na ondertekening van de lesovereenkomst automatisch lid van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie en verklaren akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van de FNRS.

Na ondertekening van de lesovereenkomst machtigt u het pony-centrum om de contributies te incasseren. De contributies worden door ons automatisch geïncasseerd in de eerste week van elk kalenderkwartaal.

Het lidmaatschap kan beëindigd worden door een schriftelijke opzegging die uiterlijk drie weken voor het begin van het nieuwe kwartaal in ons bezit moet zijn.

Voor het beëindigen van het lidmaatschap van de KNHS dient u zelf zorg te dragen.

Tussentijds stoppen met paardrijden betekent niet automatisch restitutie van het resterende lesgeld.

Wij stellen ons niet aansprakelijk voor enigerlei schade, letsel of vermissing.

Mocht u vanwege de korte omschrijving van onze huisregels Nog vragen hebben, dan willen wij die graag beantwoorden.

Tot slot verzoeken wij u vriendelijk om het Pony-centrum schoon en netjes mogelijk te houden.

Namens het pony-centrum, bedankt voor uw medewerking.